Publikováno:

Tisková zpráva APLK ke zrušení zadávacího řízení na Dodávku konopí ze 6.dubna 2017

06.04.2017 Praha

Vyjádření APLK – Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s. k selhání veřejné zakázky na „Dodávku konopí pro léčebné použití“ ze dne 6.dubna 2017

 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil dne 06.04.2017 Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „VZSAKL01/2017“ – Dodávka konopí pro léčebné použití. Jednalo se v pořadí o třetí neúspěšnou zakázku.

 Selhání poslední veřejné zakázky na „Dodávku konopí pro léčebné použití“ je logickým důsledkem od počátku chybně nastaveného systému výroby a distribuce léčebného konopí v České republice. SÚKL nesplnil svoji roli zadavatele veřejné zakázky na „Dodávku konopí“ ani v jednom ze tří případů během posledních tří let. Chybné nastavení systému vyplývá z formulace a výkladu zákonných i podzákonných norem. SÚKL však na tyto nedostatečnosti po dobu čtyř let nijak neupozornil. Pro narovnání stavu je nevyhnutelné revidovat celý proces zadávaní a vyhodnocování veřejných zakázek na „Dodávku konopí pro léčebné použití“. V neposlední řadě je třeba vyvolat diskuzi o úloze a postavení Státní agentury pro konopí pro léčebné použití, která je součástí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Tomáš Kubálek, Předseda APLK – Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s.

Okolnosti, které předcházely tomuto tiskovému prohlášení:

  • První veřejná zakázka byla zveřejněna v roce 2014, přihlásilo se celkem 16 uchazečů, 4 uchazeči splnili kvalifikační předpoklady pěstitele a postoupili do dalšího kola. V dalším kole rozhodovala nejnižší cena a zvítězila společnost Elkoplast s nabídkou 68 Kč/gram.
  • Společnost měla dodat celkem 40 kg konopí. Společnost dodala pouze 11,2 kg, zbytek SÚKL odmítl odebrat z důvodu chybějícího certifikátu kvality.
  • SÚKL prodal pouze 2,5 kg z nakoupených 11,2 kg. Zbytek exspiroval a bude muset být znehodnocen. Státu vznikla prokazatelně škoda.
  • SÚKL vypsal nové výběrové řízení na pěstitele na podzim 2016 s novými a tvrdšími podmínkami (ekonomicky jsou výběrová řízení pod hranicí rentability). Druhého výběrového řízení se zúčastnili pouze dva uchazeči. Řízení bylo zrušeno, protože ani jeden z uchazečů nebyl schopen nebo ochoten splnit požadavky.
  • Po 9 dnech od zrušení druhého výběrového řízení, vypsal SÚKL třetí výběrové řízení s téměř identickými podmínkami. Přihlásil se nový a jediný uchazeč, který nebyl schopen podmínky splnit. Došlo ke třetímu a poslednímu selhání veřejné zakázky na „Dodávku konopí pro léčebné použití“.

TomášKubálek

kubalek@cmherbs.cz +420 602 299 220

Tomáš Kubálek je jednatelem společnosti Czech Medical Herbs, s.r.o.., oficiálního distributora léčebného konopí v České republice.