Publikováno:

Určeno k likvidaci – třetí pokus

Za téměř pět let od legalizace konopí v ČR se na objednávku SÚKLu vypěstovalo 40 kg léčebného konopí, z toho se více jak 36 kg zlikvidovalo. Reálná odhadovaná roční spotřeba se pohybuje v jednotkách tun. Někde bude systémová chyba.

Včera jsem zveřejnil příspěvek s názvem „Určeno k likvidaci“, který se skládal pouze z výše uvedeného tvrzení a mnou pořízené fotografie. Sdělení přišlo administrátorovi natolik závažné, neuvěřitelné a zdánlivě nepodložené, že byl příspěvek během několika minut stáhnut z hlavní stránky. Neuspěl jsem dnes ani s druhým doplněným pokusem o zveřejnění. Příspěvek byl stažen během okamžiku s odůvodněním, že nejsou uvedeny zdroje. Respektuji tuto výtku a uvádím v závěru svého příspěvku zdroje, ze kterých vycházím. Chápu, že mé krátké zhodnocení výsledků téměř pětileté práce je šokující, a to především pro pacienty.

Léčebné konopí, které se do roka od sklizně nedostane k pacientům musí být spáleno. (Foto Tomáš Kubálek)

Situace není o mnoho lepší ani v případě dovozového konopí. Větší část dovezeného konopí exspirovala, a to včetně posledního, z nepochopitelných důvodů utajovaného dovozce. Utajovaným dovozcem byl Alliance Healthcare, jediný účastník a vítěz veřejné zakázky na distribuci českého léčebného konopí v ČR. Za současné tristní situace vyvolávat mezi pacienty nebo odbornou veřejností pocit, že je třeba cokoliv utajovat, není dobrý nápad. Jak již jsem řekl v úvodu, někde bude systémová chyba. A nebude jedna

Použité zdroje pro uvedená tvrzení:

Objem již ukončené veřejné zakázky:

http://www.sukl.cz/sukl/prehled-smluv

pořadové číslo smlouvy 15

Objem prodaného léčebného konopí:

http://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-zde-dne-21-2-2017

Odstavec – Poskytnuté informace. Ad I, druhý řádek

http://www.sakl.cz/konopi/statistika-vydeje-konopi/

SÚKLem odhadovaná spotřeba léčebného konopí:

Otázky Václava Moravce, premiéra 15.5.2016. Rozhovor s ředitelem SÚKLu. Následný výpočet předpokládané spotřeby konopí: https://kubalek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=521392

TomášKubálek

kubalek@cmherbs.cz +420 602 299 220

Tomáš Kubálek je jednatelem společnosti Czech Medical Herbs, s.r.o.., oficiálního distributora léčebného konopí v České republice.