Publikováno:

Zapomeňte na léčbu

Tedy alespoň na léčbu konopím zajišťovanou státem. Proč je českého léčebného konopí nedostatek a dovozové konopí je drahé?

Za pět let se v České republice nepodařilo naplnit smysl zákona, který umožnil pacientům užívat léčebné konopí. Málo se o pravých důvodech ví, a proto je v krátkosti objasním.

Pro české pacienty existují dva legální zdroje léčebného konopí: konopí z dovozu a konopí vypěstované v rámci české veřejné zakázky.

Nákupní cena zahraničního konopí je vysoká, a proto koncová cena pro pacienta je pro velkou část pacientů nepřijatelná. Případná ztráta z prodeje je rizikem distributora. Distributoři jednoduše ztratili o dovoz zájem.

Jiná situace je v případě českého pěstování. Tady byla určitá dobrá šance na snížení koncové ceny konopí. Bohužel, ani tato varianta nevedla a ani nepovede k úspěchu. Důvod je prostý. Případná ztráta z neprodaného léčebného konopí, na rozdíl od dovozu, je rizikem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Proto se ústav snaží objednávat velmi obezřetně, nejlépe vůbec. Na obhajobu SÚKLu je třeba říci, že jeho úkolem není a ani nemůže být odpovědnost za budování distribuční sítě.

Jedná se o zdánlivě neřešitelnou situaci. Ale elegantní řešení tu existuje. Je potřeba o něm jen hovořit.

Uvedu pár zajímavých faktů závěrem.

  • Colorado legalizovalo léčebné konopí v roce 2013, tedy ve stejném roce jako Česká republika. V roce 2017 se v Coloradu prodalo přibližně 30 000 kg legálního léčebného konopí, v České republice se v tomtéž roce prodal přesně 1 kilogram a 228 gramů legálního léčebného konopí. Obyvatel Colorada je přibližně polovina počtu obyvatel ČR.
  • V Izraeli se léčí konopím 26 000 pacientů. Česká republika má 1,23 krát větší počet obyvatel. Dá se předpokládat, že v České republice je 31 980 pacientů, kteří by se mohli léčit konopím.
  • Evropská zpráva o drogách odhaduje nelegální roční produkci konopí v České republice přesahující 20 000 kg.

TomášKubálek

kubalek@cmherbs.cz +420 602 299 220

Tomáš Kubálek je jednatelem společnosti Czech Medical Herbs, s.r.o.., oficiálního distributora léčebného konopí v České republice.