O nás

Czech Medical Herbs

Czech Medical Herbs

Vize

Zajistit konkrétním skupinám pacientů přístup k léčbě legálním a vysoce kvalitním konopím pro léčebné účely. Využít plný terapeutický potenciál léčebného konopí s ohledem na individuální potřeby pacientů a s respektem k platným právním předpisům.

Cesta

V návaznosti na probíhající vědecký výzkum a v součinnosti s klinickou praxí jsme zahájili distribuci importovaného konopí pro léčebné použití v České republice. Jsme připraveni k vlastní produkci léčebného konopí vysoké kvality a požadovaných vlastností. Zahájili jsme distribuci krystalického kanabidiolu (CBD) pro další zpracování ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Věříme, že mezinárodní spolupráce nám pomůže vybudovat stabilní pozici dodavatele léčebného konopí a krystalického CBD.

Z historie

Naše společnost Czech Medical Herbs, s.r.o., byla založena v květnu 2013. Stali jsme se distributory léčivých přípravků a od začátku jsme se specializovali na oblast využití konopí pro léčebné použití. Patřili jsme mezi první dvě společnosti, které dovezly léčebné konopí do České republiky. Od založení společnosti jsme směřovali k účasti ve veřejné zakázce na udělení pěstitelské licence pro léčebné konopí, kterou uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Splnili jsme kvalifikační předpoklady pro udělení licence, avšak první zakázku získal na základě nižší ceny jiný uchazeč. V současné době se připravujeme na další očekávaná výběrová řízení. V mezičase jsme zahájili distribuci krystalického kanabidiolu (CBD), vyhledávané látky s vysokým terapeutickým potenciálem. Jsme iniciátorem a zakládajícím členem spolku „APLK – Asociace pěstitelů léčebného konopí“. Spolek na dobrovolné bázi sdružuje společnosti, které splnily kvalifikační předpoklady pěstitele léčebného konopí a výzkumné ústavy, které mají šlechtirelskou licenci udělenou Ministerstvem zdravotnictví.