Aktuality

Úřad vlády ČR schválil APLK jako oprávněnou osobu

Úřad vlády ČR schválil Asociaci pěstitelů léčebného konopí jako oprávněnou osobu. Na základě tohoto schválení bude Asociace připomínkovat vznikající právní předpisy s problematikou léčebného konopí. Vlastní připomínkování probíhá v rámci procesu Hodnocení dopadů regulace RIA (Regulatory Impact Assesment), který je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007....číst více

Oznámení založení APLK – Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s.

Zápisem do spolkového rejstříku byla v České republice založena APLK - Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s.. Zápis proběhl dne 14.09.2015. Asociace je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem právnických osob, jejichž plánovaným nebo realizovaným předmětem činnosti je legální pěstovaní léčebného konopí....číst více

Proces liberalizace léčebného konopí v ČR. Poločas rozpadu

V únoru 2015 uplynuly právě dva roky od chvíle kdy tehdejší prezident Václav Klaus podepsal zákon, který umožnil částečnou liberalizaci v použití konopí pro léčebné použití v České republice. Zdroje léčebného konopí kontrolovaného státem měly být v zásadě dva. První zdrojem mělo být konopí dovážené ze zahraničí a druhým...číst více