Lobbying

Czech Medical Herbs

Czech Medical Herbs inciovala v roce 2015 vznik profesního spolku APLK – Asociace pěstitelů lékařského konopí, z.s.. APLK  byla založena jako platforma pro profesionály z konopného průmyslu a funguje jako každá jiná profesní asociace. Základní ambicí je mít nástroj, který umožní sdílet nápady a komunikovat se zákonodárnými i správními orgány. Sdružení aktivně přispívá k diskusi o produkci a distribuci kanabinoidů na místní úrovni. Kromě diskuse existují i konkrétní výstupy, jako je návrh novely zákona sdílený s politickými stranami českého parlamentu. Postupně nabývá na významu i mezinárodní dosah sdružení. Jedním z úkolu v mezinárodním prostředí je přispět k harmonizaci pravidel v těch členských státech EU, kde již došlo k legalizaci léčby kanabinoidy.