Botanický výzkum

Czech Medical Herbs

Výzkumnou licenci pro šlechtění a výzkum kanabinoidů je České republice oprávněno získat pouze vědecké pracoviště zřízené státem a historií delší než 7 let. Tyto speciální výzkumné licence jsou udělovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. CMH úzce spolupracuje se dvěma výzkumnými organizacemi. CMH pomohla navázat spolupráci mezi australskou společností a a českým vědeckým pracovištěm v roce 2016. Výzkum byl zaměřen na šlechtění konopí vhodných pro farmaceutický průmysl a výzkum tkáňové kultury. Od počátečního kontaktu CMH vykonávala každodenní manažerské funkce v pověření australského investora. Služba poskytovaná CMH zahrnuje nábor, funkční vedení, reporting, zajišťování dovozních/vývozních licencí psychotropního materiálu, účetní, právní a daňové poradenství.