Klinické studie

Czech Medical Herbs

Czech Medical Herbs je připravena hostit a spravovat klinické studie pro zahraniční domácí klienty v České republice. Všechny klinické studie respektují mezinárodní standardy kvality.

Aktivita v rámci klinických studií zahrnuje:

  • Studie proveditelnosti
  • Dokumentační studie
  • Regulační podání
  • Nastavení a zahájení studie
  • Projektový management
  • Monitorování
  • Správa závažných nežádoucích účinků (SAE)
  • Správa dat
  • Statistické analýzy