O nás

Czech Medical Herbs

Czech Medical Herbs, s.r.o. (CMH) je bránou k velkoobchodní distribuci léčiv, klinickým zkouškám a botanickému výzkumu ve světě konopí pro léčebné použití (KLP). CMH je velkoobchodním farmaceutickým distributorem s přidanou hodnotou. Přidanou hodnotu představují poskytované profesionální služby a specializace na léčivé přípravky s kanabinoidy. Kromě velkoobchodní farmaceutické distribuce má CMH prokazatelné výsledky v organizování klinických studií na českých klinikách i botanického výzkumu v českých vědeckých ústavech.

Vize

Zajistit konkrétním skupinám pacientů přístup k léčbě legálním a vysoce kvalitním konopím pro léčebné účely. Využít plný terapeutický potenciál léčebného konopí s ohledem na individuální potřeby pacientů a s respektem k platným právním předpisům. Zaujmout přední pozici v dovozu a distribuci léčebného konopí na českém trhu. Vybudovat stabilní společnost s udržitelným rozvojem. Zajistit přiměřený zisk pro každého akcionáře.

Cesta

V návaznosti na probíhající vědecký výzkum a v součinnosti s klinickou praxí jsme zahájili distribuci importovaného konopí pro léčebné použití v České republice v roce 2013. Jsme připraveni k vlastní produkci léčebného konopí vysoké kvality a požadovaných vlastností. Věříme, že mezinárodní spolupráce nám pomůže vybudovat stabilní pozici dodavatele léčebného konopí a CBD.

Z Historie

Czech Medical Herbs, s.r.o. byla založena v květnu 2013. Společnost měla jasnou vizi – získat vůbec první českou licenci pro pěstování konopí pro léčebné použití (KLP) a stát se největším českým výrobcem a dovozcem KLP. V témže roce společnost požádala a úspěšně splnila podmínky pro získání licence na velkoobchodní distribuci léčiv udělenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tato licence byla předpokladem pro podání žádosti o druhou licenci potřebnou pro dovoz KLP – Licence pro nakládání s psychotropními a omamnými látkami udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Společnost splnila všechny předpoklady a v roce 2014 se stala vůbec prvním českým dovozcem léčebného konopí do českých lékáren. V polovině roku 2014 se společnost CMH zúčastnila veřejné soutěže za účelem získání první rostoucí licence.

CMH patřila ke třem společnostem, které splnily kvalifikační předpoklady pro pěstitele KLP. Strategickým partnerem pro CMH byl izraelský licencovaný producent konopí. CMH dovezla nebo dováží do České republiky následující KLP: Bedrocan (Nizozemsko), Tilray (Kanada) a Aurora (Kanada).

CMH outsourcovala manažerskou činnost v rámci výzkumného projektu pěstování konopí v České republice v letech 2017 a 2018. Projekt financovala australská společnost MGC Pharmaceutical prostřednictvím místní společnosti PANAX Pharma.

Pro lékárníky a lékaře. Ceník

E-recept Jméno Druh konopí Obsah THC Obsah CBD Expirace Certifikát Dostupnost
9111000 Pedanios 22/1 Sativa (6) 22,8 % < 0,1 % 12/2024 D077 v distribuci
9121000 Aurora 22/1 Sativa (4) 20,3 % < 0,1 % 06/2024 D061 v distribuci
9121000 MeCann 19/1 Sativa (11) 20,3 % < 1 % 07/2024 17/23 v distribuci
9131000 MeCann 15/1 Sativa (12) 15,0 % < 1 % 11/2024 20/23 v distribuci
9154000 Pedanios 10/10 Sativa (2) 9,4 % 9,3 % 08/2024 E015 v distribuci
9184000 MeCann 1/10 Sativa (13) < 1 % 10,1 % 12/2024 22/24 v distribuci
9211000 MeCann 24/1 Indica (10) 24,9 % < 1 % 11/2024 23/24 v distribuci
9221000 Aurora 20/1 Indica (5) 21,0 % < 0,1 % 09/2024 D058 v distribuci
9284000 Aurora 1/16 Indica (14) < 1 % 16,9 % 06/2024 D079 v distribuci

 

(1) L.A. Confidential, (2) Equiposa, (3) Cannatonic, (4) Delahaze, (5) Pink Kush, (6) Ghost Train Haze, (7) Amnesia, (8) Carmagnola, (9) Frosted Lemon Angel, (10) Oreoz, (11) Chemical Valley Punch, (12) Sacramento (bez radiačního ošetření), (13) PP3D (bez radiačního ozáření), (14) Vespera

Cena suroviny je na vstupu do lékárny omezena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví č.3/2022/OLZP na maximální výši 143,75 Kč/gram navážky bez DPH; 165,31 Kč/gram navážky s DPH.

Všechna konopí lze objednávat u distributorů: PHOENIX lékárenský velkoobchod a PHARMOS.

Distribuce léčivých přípravků

Společnost Czech Medical Herbs se stala vůbec prvním dovozcem léčebného konopí Medical do českých lékáren v roce 2014. CMH dovezla nebo dováží do České republiky léčebné konopí světových výrobců: Bedrocan (Nizozemsko), Tilray (Kanada) a Aurora (Kanada). V roce 2023 CMH navázala spolupráci s českým výrobcem léčebného konopí Lagom Pharmatech. Výsledkem spolupráce je uvedení obchodní značky MeCann (Medical Cannabis), která v současné době zahrnuje produkty MeCann 1/10 (Carmagnola), MeCann 18/1 (Amnesia), MeCann 19/1 (Chemical Valley Punch) a MeCann 24/1 (Oreoz).

V současné době se zaměřuje pouze na sušené květiny konopí. Sofistikovanější produkty, jako jsou výtažky a léčiva jsou očekávány spolu s postupnými klinickými požadavky a změnami zákona. Od ledna 2020 je léčebné konopí hrazeno do výše 90% z veřejného zdravotního pojištění. Tímto opatřením získal větší okruh pacientů přístup k léčbě kanabinoidy a spotřeba léčebného konopí vzrostla o 400% během jednoho roku.

Klinické studie

Czech Medical Herbs je připravena hostit a spravovat klinické studie pro zahraniční domácí klienty v České republice. Všechny klinické studie respektují mezinárodní standardy kvality.

Aktivita v rámci klinických studií zahrnuje:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentační studie
 • Regulační podání
 • Nastavení a zahájení studie
 • Projektový management
 • Monitorování
 • Správa závažných nežádoucích účinků (SAE)
 • Správa dat
 • Statistické analýzy

Botanický výzkum

Výzkumnou licenci pro šlechtění a výzkum kanabinoidů je České republice oprávněno získat pouze vědecké pracoviště zřízené státem a historií delší než 7 let. Tyto speciální výzkumné licence jsou udělovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. CMH úzce spolupracuje se dvěma výzkumnými organizacemi. CMH pomohla navázat spolupráci mezi australskou společností a a českým vědeckým pracovištěm v roce 2016. Výzkum byl zaměřen na šlechtění konopí vhodných pro farmaceutický průmysl a výzkum tkáňové kultury. Od počátečního kontaktu CMH vykonávala každodenní manažerské funkce v pověření australského investora. Služba poskytovaná CMH zahrnuje nábor, funkční vedení, reporting, zajišťování dovozních/vývozních licencí psychotropního materiálu, účetní, právní a daňové poradenství.

Správná výrobní praxe

Czech Medical Herbs zahájila práce na získaní licence Správné výrobní praxe.

Udělené licence

 

Licenční autorita Typ licence
Státní ústav pro kontrolu léčiv Povolení k distribuci léčivých přípravků

Certifikát SDP

Ministerstvo zdravotnictví Povolení k zacházení s návykovými látkami

Lobbying

Czech Medical Herbs inciovala v roce 2015 vznik profesního spolku APLK – Asociace pěstitelů lékařského konopí, z.s.. APLK  byla založena jako platforma pro profesionály z konopného průmyslu a funguje jako každá jiná profesní asociace. Základní ambicí je mít nástroj, který umožní sdílet nápady a komunikovat se zákonodárnými i správními orgány. Sdružení aktivně přispívá k diskusi o produkci a distribuci kanabinoidů na místní úrovni. Kromě diskuse existují i konkrétní výstupy, jako je návrh novely zákona sdílený s politickými stranami českého parlamentu. Postupně nabývá na významu i mezinárodní dosah sdružení. Jedním z úkolu v mezinárodním prostředí je přispět k harmonizaci pravidel v těch členských státech EU, kde již došlo k legalizaci léčby kanabinoidy.

Kontakty

Czech Medical Herbs, s.r.o.

 • Ve Smečkách 1258/6, 110 00 Praha 1
 • +420 212 241 167
 • IČ:01679210
 • Spisová značka: C 210260 vedená u Městského soudu v Praze

 • Tomáš Kubálek, Prague, Czech Republic
 • Výkonný ředitel
 • +420 602 299 220
 • kubalek@cmherbs.cz
 • Richard Chalupník, Prague, Czech Republic
 • Finanční ředitel
 • +420 602 324 239
 • chalupnik@cmherbs.cz
 • Ira Stephen Bowering, Toronto, Canada
 • Obchodní ředitel
 • +1-416-712-2405
 • sbowering@cmherbs.eu