Produkty & Služby

Czech Medical Herbs

Distribuce léčivých přípravků

Společnost Czech Medical Herbs se stala vůbec prvním dovozcem léčebného konopí Medical do českých lékáren v roce 2014. CMH dovezla nebo dováží do České republiky léčebné konopí světových výrobců: Bedrocan (Nizozemsko), Tilray (Kanada) a Aurora (Kanada). V roce 2023 CMH navázala spolupráci s českým výrobcem léčebného konopí Lagom Pharmatech. Výsledkem spolupráce je uvedení obchodní značky MeCann (Medical Cannabis), která v současné době zahrnuje produkty MeCann 1/10 (Carmagnola), MeCann 18/1 (Amnesia), MeCann 19/1 (Chemical Valley Punch) a MeCann 24/1 (Oreoz).

V současné době se zaměřuje pouze na sušené květiny konopí. Sofistikovanější produkty, jako jsou výtažky a léčiva jsou očekávány spolu s postupnými klinickými požadavky a změnami zákona. Od ledna 2020 je léčebné konopí hrazeno do výše 90% z veřejného zdravotního pojištění. Tímto opatřením získal větší okruh pacientů přístup k léčbě kanabinoidy a spotřeba léčebného konopí vzrostla o 400% během jednoho roku.

Klinické studie

Czech Medical Herbs je připravena hostit a spravovat klinické studie pro zahraniční domácí klienty v České republice. Všechny klinické studie respektují mezinárodní standardy kvality.

Aktivita v rámci klinických studií zahrnuje:

  • Studie proveditelnosti
  • Dokumentační studie
  • Regulační podání
  • Nastavení a zahájení studie
  • Projektový management
  • Monitorování
  • Správa závažných nežádoucích účinků (SAE)
  • Správa dat
  • Statistické analýzy

Botanický výzkum

Výzkumnou licenci pro šlechtění a výzkum kanabinoidů je České republice oprávněno získat pouze vědecké pracoviště zřízené státem a historií delší než 7 let. Tyto speciální výzkumné licence jsou udělovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. CMH úzce spolupracuje se dvěma výzkumnými organizacemi. CMH pomohla navázat spolupráci mezi australskou společností a a českým vědeckým pracovištěm v roce 2016. Výzkum byl zaměřen na šlechtění konopí vhodných pro farmaceutický průmysl a výzkum tkáňové kultury. Od počátečního kontaktu CMH vykonávala každodenní manažerské funkce v pověření australského investora. Služba poskytovaná CMH zahrnuje nábor, funkční vedení, reporting, zajišťování dovozních/vývozních licencí psychotropního materiálu, účetní, právní a daňové poradenství.

Správná výrobní praxe

Czech Medical Herbs zahájila práce na získaní licence Správné výrobní praxe.